III PREMI APALC AL MILLOR TREBALL DE RECERCA 2021

APALC Icon

Premi APALC al millor Treball de Recerca de Batxillerat pel curs 2020/21

L’Associació de Professors d’Alemany de Catalunya (APALC) organitza aquest concurs destinat a premiar el millor Treball de Recerca de Batxillerat que compleixi amb almenys una de les següents característiques:

-que el tema del treball estigui relacionat amb la cultura, la història, la indústria, la política, la ciència, la llengua o la societat dels països de parla alemanya.

-que hagi estat redactat íntegrament en alemany o que contingui una part en aquesta llengua.

Bases del premi de recerca APALC:

❖ Descripció:

1. Els treballs hauran de tractar un tema relacionat amb els països de parla alemanya o bé haver estat redactats total o parcialment en alemany.

2. El treballs hauran d’haver estat presentats i avaluats als centres educatius des del final de la darrera convocatòria APALC (15 de març de 2020) en un institut de secundària públic, concertat o privat de Catalunya i hauran d’haver rebut una nota mínima de 8/10 pel tribunal del centre de procedència de l’estudiant.

3. Els treballs hauran de ser originals i inèdits. Tots els treballs que presentin la inserció de frases completes o parcials provinents d’altres publicacions seran descartats. Les citacions hauran de ser documentades, les notes a peu de pàgina no es poden comptabilitzar com a plagi.

4. Cada centre de secundària participant podrà presentar un màxim de dos treballs.

5. La finalitat del Premi APALC no és dur a terme una valoració qualitativa del Treball de Recerca, sinó que el jurat es reunirà per valorar altres mèrits, com ara la originalitat i creativitat pel que fa al tema proposat i la seva relació amb l’àmbit germànic.

6. L’autor del treball de recerca designat com el millor d’aquest concurs rebrà un premi de 250 euros en efectiu.

❖ Destinataris:

El premi APALC al MILLOR TREBALL DE RECERCA s’adreça a tots els estudiants de secundària de Catalunya, tant de centres públics com privats o concertats.

❖ Presentació a concurs:

1. El treball serà presentat per la Direcció del centre educatiu en el qual l’alumne cursi l’any acadèmic durant el qual s’ha avaluat el treball i haurà d’haver rebut una nota d’avaluació de mínim 8/10. En el missatge es farà constar:

– el nom complet de l’alumne/a,
– el nom del tutor/a del treball de recerca,
– el nom del Coordinador/a de Batxillerat,
– data i noms dels components del tribunal del treball de recerca, amb la nota numèrica exacta rebuda.

2. El treball s’enviarà en un arxiu
comprimit (ZIP) on s’haurà
d’incloure: el treball de recerca complet en format digital (PDF) acompanyat d’un breu vídeo documental d’elaboració pròpia
que contingui imatges significatives i justifiqui el treball, expliqui el
procés d’elaboració i la metodologia emprada i serveixi de presentació del
treball escrit. Es poden afegir les motivacions a l’hora d’escollir el tema i
qualsevol altra aportació com ara la utilitat pels futurs estudis, les
conclusions, la seva vinculació amb l’àmbit alemany, etc.  Duració aproximada del vídeo: 3 minuts.
Format de l’arxiu: .jpg

3. A l’arxiu ZIP s’inclouran també tots els arxius adjunts que el treball contingui.

❖ Calendari:

L’arxiu ZIP s’haurà d’enviar a: correuapalc@gmail.com abans del dia 15 de març de 2021.

El dia 15 d’abril de 2021 el jurat farà públic el nom del guanyador a través la pàgina web de l’APALC: http://www.apalc.cat  

 

❖ Tractament de dades personals:

Les dades personals dels concursants no seran cedits a cap grup ni institució si no és per respondre a eventuals requeriments legals.
Els candidats accepten que el seu nom i fotografia sigui publicada a la web de l’APALC.
En tot moment els candidats podran exercir el seu dret a rectificació de les dades personals mitjançant un correu electrònic adreçat a l’APALC.

La participació en el concurs suposa l’acceptació de les bases exposades anteriorment.