NOU PREMI APALC AL MILLOR TREBALL DE RECERCA 2019

APALC Icon

Premi APALC al millor Treball de Recerca de Batxillerat 2019

L’Associació de Professors d’Alemany de Catalunya (APALC) organitza aquest
concurs destinat a premiar el millor Treball de Recerca de Batxillerat que
compleixi amb almenys una de les següents característiques:
A. Que el tema del treball estigui relacionat amb la cultura, la història, la
indústria, la política, la ciència, la llengua o la societat dels països de parla
alemanya.
B. Que hagi estat redactat íntegrament en alemany o que contingui una
part en aquesta llengua.
Bases del premi de recerca APALC:

 Descripció
1. Els treballs hauran de tractar un tema relacionat amb els països de parla
alemanya o bé haver estat redactats total o parcialment en alemany.
2. El treballs hauran d’haver estat presentats i avaluats als centres educatius
durant el curs 2018-2019 en un institut de secundària públic, concertat o privat
de Catalunya i hauran d’haver rebut una nota mínima de 8/10 pel tribunal del
centre de procedència de l’estudiant.
3. Els treballs hauran de ser originals i inèdits. Tots els treballs que presentin la
inserció de frases completes o parcials provinents d’altres publicacions seran
descartats. Les citacions hauran de ser documentades, les notes a peu de
pàgina no es poden comptabilitzar com a plagi.
4. Cada centre de secundària participant podrà presentar un màxim de dos
treballs.
5. La finalitat del Premi APALC no és dur a terme una valoració qualitativa del
Treball de Recerca, sinó que el jurat es reunirà per valorar altres mèrits, com
ara la originalitat i creativitat pel que fa al tema proposat i la seva relació amb
l’àmbit germànic.
6. L’autor del TREBALL DE RECERCA designat com el millor d’aquest concurs
rebrà un premi de 250 Euros en efectiu.
Destinataris
El premi APALC al MILLOR TREBALL DE RECERCA s’adreça a tots els
estudiants de secundària de Catalunya, tant de centres públics com privats o
concertats.
Presentació a concurs
1. El treball serà presentat per la Direcció del centre educatiu en el qual
l’alumne cursi l’any acadèmic 2018-19 i haurà d’haver rebut una nota
d’avaluació de 8/10. En el missatge es farà constar:
– el nom complet de l’alumne,
– el nom del tutor del treball de recerca,
– el nom del Coordinador de Batxillerat,
– data i noms dels components del tribunal del treball de recerca,
– la nota numèrica exacta rebuda.
2. El treball s’enviarà en un arxiu comprimit on s’haurà d’incloure: el treball de
recerca complet en format digital (PDF) acompanyat d’un petit video de
presentació de 2-3 minuts de durada on el mateix autor expliqui les seves
motivacions per escollir el tema i qualsevol altra aportació com ara la utilitat
pels seus futurs estudis, les conclusions, la seva vinculació amb l’àmbit
alemany, etc. S’inclouran també tots els arxius adjunts que el treball contingui.
Calendari
L’arxiu ZIP s’haurà d’enviar a: correuapalc@gmail.com abans del dia 1 d’abril
de 2019.
El dia 15 de maig 2019 el jurat farà públic el nom del guanyador a través la
pàgina web de l’APALC: http://www.apalc.cat
Tractament de dades personals
Les dades personals dels concursants no seran cedits a cap grup ni institució si
no és per respondre a eventuals requeriments legals.
Els candidats accepten que el seu nom i fotografia sigui publicada a la web de
l’APALC.
En tot moment els candidats podran exercir el seu dret a rectificació de les
dades personals mitjançant un correu electrònic adreçat a l’APALC.
La participació en el concurs suposa l’acceptació de les bases exposades
anteriorment.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest