L’associació

L’APALC, l’Associació de Professorat d’Alemany de Catalunya, es va constituir com a punt de trobada i plataforma de discussió per a tots els professors d’alemany de Catalunya, provinents dels diferents nivells educatius (Primària, Secundària, EOIs i Universitat), tant del sector públic com privat. 

La nostra missió és, doncs, fomentar l’ensenyament de l’alemany mitjançant l’intercanvi professional i assegurar-ne la continuïtat i difusió.

D’altra banda, l’APALC vol promoure i donar suport a activitats culturals relacionades amb la literatura i la cultura germàniques, així com també a d’altres iniciatives de formació professional, com ara les pràctiques professionals i estades lingüístiques a Alemanya.

Els membres de la Junta

Montse Franquesa
Presidenta
presidencia@apalc.cat

Carme Torres
Secretària
correuapalc@gmail.com

Iris Folch
Tresorera

Maria José Redó
Vocal 1

Cristina Zamora
Vocal 2

Carles Vallhonrat
Vocal 3

APALC

Roger de Flor, 224
08025 Barcelona,
Espanya