VI Premi Montserrat Franquesa al millor Treball de Recerca 2024

APALC organitza aquest concurs destinat a premiar el millor treball de recerca de batxillerat que compleixi amb almenys una de les següents característiques: 

-que el tema del treball estigui relacionat amb la cultura, la història, la indústria, la política, la ciència, la llengua o la societat dels països de parla alemanya.

-que hagi estat redactat íntegrament o parcialment en alemany.

S’ha d’entregar la documentació abans del dia 15 de març de 2024

Bases VI Premi Montserrat Franquesa al millor TDR.