Impuls a la internacionalització de l’educació

Aprendre i interactuar en un context global

El programa potencia la internacionalització dels centres educatius de Catalunya i reforça l’estratègia del Govern per a una educació plurilingüe i intercultural, com a instruments per ajudar els alumnes a esdevenir ciutadans del món, capacitats per treballar cooperativament amb joves d’arreu i preparats per desenvolupar-se amb èxit en un context global.

Llegeix la resolució:

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici/PCPInnovacioPedagogica/PCPImpulsInternacionalitzacioEducacio

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest