Illes Afortunades

Per a més informació sobre l’acte a la Universitat Autònoma de Barcelona descarregeu el programa:

Illes Afortunades – Homenatge a Montserrat Franquesa