ESCOLA D’ESTIU CATALANO-AUSTRÍACA /ÖSTERREICHISCH-KATALANISCHES SOMMERKOLLEG A SANT HILARI SACALM, CATALUNYA


Intercanvi cultural i lingüístic de dues setmanes del 7 al 20 de juliol de 2019
PROGRAMA matins: curs d’alemany en grups reduïts (4h) tardes: curs de cultura tot el grup (2 o 3 h) vespres i caps de setmana: activitats culturals
ALLOTJAMENT Hotel Ripoll, habitacions compartides entre un participant austríac i un de català.
PREU El preu d’inscripció és de 200 €. Les jornades estan finançades pel Österreichisches Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung. El preu inclou el curs, l’allotjament en pensió complerta i les activitats culturals.
REQUISITS
 Estar cursant en una universitat o escola superior catalana o bé una carrera universitària i tenir aprovats com a mínim 5 crèdits ECTS en l’últim semestre, o bé un doctorat.
 Tenir el català com a llengua materna odemostrar el domini de la llengua catalana de forma oral i escrita.
 Tenir coneixements bàsics, intermedis o avançats de llengua alemanya.
 Els participants accepten que la participació a totes les activitats de formació i de lleure és obligatòria.
TERMINI DE SOL·LICITUD: 2 de juny de 2019 (ampliable en cas justificat)
Descarregueu-vos el formulari de sol·licitud i consulteu els terminis a:
http s://oesterreichischkatalanischessommerkolleg.wordpress.com


Per a més informació contacteu a Maria Trullàs Soler mariatrullas@gmx.net