Taller de teatre en alemany

L’APALC ha decidit atorgar la subvenció per portar a terme un taller de teatre en alemany durant l’any natural 2024 als centres:

 – Institut Martí i Franquès, per la seva implicació en el plurilingüisme i mantenir la seva oferta d’alemany al llarg dels anys des de 1 ESO a 2 BAT tant a primera com a segona llengua. 
  – Institut Esteve Albert, per la seva aposta per l’impuls de la pràctica oral com a motivació per l’alumnat.