Atorgament de les subvencions tallers de teatre

L’APALC ha decidit atorgar la subvenció per portar a terme un taller de teatre en alemany als centres:

Institut Pla Marcell de Cardedeu i Institut Quatre Cantons de Barcelona. 

Per atorgar aquesta subvenció hem tingut en compte aspectes com ara la implicació del professorat, la motivació de la sol·licitud i la flexibilitat en la disposició horària. En el cas de l’Institut Pla Marcell hi ha també un reconeixement a la seva aposta per l’alemany com a primera llengua estrangera. Enhorabona!

Esperem que aquest projecte tingui continuïtat i altres centres es puguin beneficiar en futures convocatòries.