Zürich Schule Barcelona busca professor/a nadiu

Zürich Schule Barcelona, escola privada no concertada de Barcelona (www.zsbarcelona.com), busca professor/a titular pel curs 2021/2022 per a impartir classes en Educació Secundària Obligatòria en jornada completa (8.35 a 16.35 hores). Es demana tenir alemany com a llengua materna.

Interessats enviar CV a beat@zurichschule.com