Vacant docent EOI Cornellà

A l’Escola Oficial d’Idiomes de Cornellà de Llobregat s’ha de cobrir una baixa docent. Interessats visiteu el següent enllaç:

http://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/serveis-territorials/baix-llobregat/personal-docent/nomenaments-telematics/dificil-cobertura/secundaria/BLL-SEC-dificil-cobertura-oferta-vacants.pdf

 

Escola Oficial d’Idiomes de Cornellà de Llobregat
c/ Ignasi Iglesias 7
08940 Cornellà de Llobregat
www.eoicornella.cat
https://www.facebook.com/eoicornella