Univ. Las Palmas – Gran Canària

S’han convocat dues places de Professor Contractat Doctor a la Universitat de Las Palmas de Gran Canària a temps complet i contracte indefinit.

Més informació al següent document: boc-a-2020-245-4606