Substitució EOI Manresa

Es demana professor/a per a cobrir una substitució  d’alemany a temps complet per dos grups de 3r a l’EOI de Manresa.

Per a més informació adreceu-vos a eoimanresa@xtec.cat