Sol·licitud Classes Particulars

Escric per fer una sol.licitud de classes particulars d’alemany del
nivell inicial A1 per arribar al nivell A2 al gener ja que em fa falta
per cursar amb més tranquil·litat un grau de traducció i
interpretació. La meva intenció és fer classe dos dies a la
setmana; tinc disponibilitat dilluns, dimecres i divendres a partir de
les 19:00 h.
Moltes gràcies,
Victoria Abollo Moreno

Contacte: 664387924

vickyabollo@hotmail.com