Professor(a) per a projectes de mobilitat i joves adults

Des de PROBENS oferim estades de pràctiques a l’estranger per a joves adults. Durant un temps de preparació de 2 mesos participen en un curs intensiu de preparació lingüística (120h, 4h diàries). Tenim previst 2 o 3 grups per anar a Alemanya aquest any i necessitem un/a professor/a dinàmica, natiu/va alemany/a. El primer curs hauria de començar els mitjans de Febrer.

Adjuntem també l’oferta per als joves adults per a pràctiques professionals de 3 mesos a Alemanya o Itàlia.

 

Contacte:
Marieke Piepenburg
Técnica en les programes d’ intercanvi internacional
TLN – IDA
PROBENS
C. Sant Rafael, 10
08001 Barcelona
93 441 41 05