Professor/a d’Alemany Ins Pallejà

L’INSTITUT DE PALLEJÀ a PALLEJÀ (Barcelona) -a 19.7 km de Barcelona BUSCA PROFESSOR/PROFESSORA D’ALEMANY amb la possibilitat de fer algunes hores d’anglès. És una feina per tot el curs acadèmic 21-22, amb possibilitat de continuar altres cursos.

PER PODER PRESENTAR-SE CAL:

– Tenir acreditat un mínim de 12 mesos de serveis totals a la borsa de docents del Departament d’Educació

– Tenir la corresponent acreditació del Departament per les dues especialitats docents de llengua alemanya i llengua francesa

 

SOL.LICITUD:

El professorat interessat podrà enviar per correu electrònic (a8053297@xtec.cat ) fins el 16 de juny de 2021 amb un un escrit ( model de comunicació normalitzat) en què comunica les seves dades i manifesta la seva disponibilitat a mantenir una entrevista amb la direcció del centre del lloc al qual opta. Haurà d’adjuntar-hi el seu currículum i demostrar, mitjançant la corresponent pàgina d’ATRI, que té la doble especialitat alemany i anglès.

 

TERMINIS A TENIR EN COMPTE

Petició d’entrevista: Fins el dia 16 de juny de 2021

Entrevistes: entre el 15 i el 18 de juny de 2021

Formalització de les propostes de les direccions: abans del 3 de juliol de 2021

 

INS Pallejà

Camí Can Coll s/n
08780 Pallejà, Barcelona
Tel. 936631827
Web: https://agora.xtec.cat/ies-palleja/

Correu electrònic: a8053297@xtec.cat