Professor/a d’alemany col·laborador de l’EOI IOC

Plaça Professor/a d’alemany EOI/ IOC 

Benvolguda / Benvolgut,

Ens posem en contacte per informar-vos que l’Institut Obert de Catalunya (IOC) ha obert un període de selecció d’un professor/a d’alemany col·laborador de l’EOI/ IOC per al primer semestre del curs 2020-2021.

El candidat/candidata haurà de complir els següents requisits:

1. Ser professor o interí del cos de professorat d’alemany de les Escoles Oficials d’Idiomes.
2. En el cas dels professors interins, tenir un nomenament pel període ofertat.
3. Tenir coneixements d’informàtica a nivell d’usuari.

Es valorarà el  perfil acadèmic i pedagògic els  coneixements de Moodle i l’ experiència en l’ensenyament a distància i semipresencial

Una col·laboració estàndard implica la docència, activitat d’aula i supervisió de 5 grups d’un nombre d’alumnes a convenir segons nivell.

La retribució per grup i per semestre  – amb començament a meitat de setembre i acabament a final de desembre (1r semestre) o amb començament a meitat de febrer i acabament a final de maig (2n semestre) – serà aproximadament de 460€ bruts (2300€ bruts / 5 grups per semestre)

Adreça de contacte: ididacademica@ioc.cat