Professor/a d’Alemany/Castellà – ESO / BAT. (Substitució 6 setmanes)

Escola de la Xarxa de Jesuïtes Educació.
Busquem una persona que cerqui un projecte professional apassionant i intens, amb un fort component educatiu, humanístic i de compromís social.
S’incorporarà a l’etapa d’ESO-BAT integrant-se activament en els diversos equips de professors del centre, es responsabilitzarà d’impartir les assignatures relacionades amb el seu departament a diverses seccions:
– Participarà activament en la formació integral de l’alumnat, orientant la seva acció docent dins les seves assignatures cap al descobriment de valors i la formació d’actituds en un clima que faciliti l’aprenentatge i la convivència del grup.
– Elaborarà la programació de les àrees d’ensenyament que imparteix d’acord amb el projecte curricular, establint mecanismes de revisió i millora.
– Avaluarà els processos d’aprenentatge dels alumnes tenint en compte la seva situació personal i atenent a la diversitat de necessitats.
– S’assegurarà una formació pedagògica permanent innovadora i de qualitat.
Localització: BARCELONA
Requisits:
– Llicenciatura o grau en filologia alemanya o filologia hispànica + nivell d’alemany C2.
– Titulació de CAP (Certificat d’Aptitud Pedagògica) o Màster en ensenyament de Professorat.
– Conèixer i voler educar en la missió i valors de Jesuïtes Educació i de la Companyia de Jesús.
– Habituat a l’ús de les eines TIC i internet: Coneixements de Recursos digitals aplicats a l’aula.
S`ofereix:
Incorporació a un centre escolar de la Xarxa d’escoles de Jesuïtes Educació, amb excel·lents persones i professionals amb un fort compromís per la transformació de l’educació.

Informació i CV: www.fje.edu/talent

Laura Asín
Equip Desenvolupament de Persones
C/ Llúria, 15 7a planta
Tel: 93 2702213 Ext. 38118
laura.asin@fje.edu