Professor/a Alemany Secundària

L’Escola Jardí de Granollers necessita professor/a d’alemany per a donar classes a secundària, 11 hores setmanals, amb la possibilitat de treballar a una altre escola de Granollers, que necessita tambè un professor/a d’alemany en horari compatible amb la Jardí.
Cal preguntar per Margaret Cruellas, directora de l’escola.

Tf. 647036204

Rosa M. Gutiérrez

Cap d’estudis  d’ESO