Plaça Professorat Contractat Doctor Filologia Alemanya UIB

La Universitat de les Illes Balears ha tret a concurs una plaça de professorat contractat doctor amb caràcter interí per a l’àrea de Filologia Alemanya amb el perfil: Llengua i Literatura alemanya.
El coneixement del català no es considera requisit per poder-s’hi presentar.

Trobareu més informació a:

https://seu.uib.cat/digitalAssets/550/550856_places-departament-de-filologia-espanyola-moderna-i-classica.pdf