La Salle Bonanova busca professor/a d’alemany

L’oferta de treball consisteix a cobrir dues vacants:

– 3h a primària de 12 a 13h amb un nivell d’A1, els dimarts, dijous i divendres. Grups de 10 i 15 alumnes.
– 10h en horari de tarda diferents grups reduïts amb alumnes de primària i secundària. Nivells A1, A2 i B1.

A1 Els dilluns i dimecres de 17h a 18h
A2 els dimarts i dijous de 17h a 18h
El dijous un grup de B1 de 18h a 20h
Els dimecres un altre grup A2 de 15h a 17h
els divendres grup A1 de Primària. de 14h a 15h i de 17h a 18h

Us ho deixem desglossat en dos apartats a nivell d’oferta econòmica:

3h COMPLEMENTÀRIES: 273 €

10h ESCOLA IDIOMES: 640 €

Interessats, contacteu amb:

Nin Navarro Mercadé

Coordinador de l’Escola d’Idiomes

La Salle Bonanova

eidiomes@bonanova.lasalle.cat