Es busca professor/a – Terrassa

Des de l’Escola Pia de Terrassa tenim una petició de professor molt puntual.

Necessiten un professor d’alemany per impartir unes sessions a nois de l’ESO.

Els grups són de segon i tercer, són reduïts, ja que és una assignatura optativa.

L’horari seria de:

Dimarts de 8.55-09.50 // 10.50-11.45

Dijous de 11.45 a 12.45

Les sessions haurien de començar al més aviat possible i en principi serien fins al Nadal, depèn d’una baixa laboral i no està molt clara la seva evolució.

Gemma Arnero Costa
Responsable de Laboral
gemma.arnero@escolapia.cat
Escola Pia de Terrassa
T. 937 885 454 | F. 937 890 506
C. Col·legi, 12-14 | 08221 Terrassa

New Home