Es busca professor/a d’alemany i anglès

Des de l’escola Pia de Terrassa es busca un professor/a d’alemany i anglès per donar classes a la secundària.
La vinculació seria mitjançant un contracte d’interinatge de jornada sencera vinculat a una baixa mèdica de difícil previsió actualment.
Interessats, contacteu amb:

Gemma Arnero Costa
Responsable de Laboral
gemma.arnero@escolapia.cat
Escola Pia de Terrassa
T. 937 885 454 | F. 937 890 506
C. Col·legi, 12-14 | 08221 Terrassa
https://terrassa.escolapia.cat