EOI Manresa-Substitució Jornada Sencera

A l’EOI Manresa falta cobrir una substitució de jornada sencera d’alemany. La substitució està publicada com a difícil cobertura. Per tant, qualsevol persona que tingui el títol del nivell C1 o C2 d’alemany, encara que no estigui a la borsa d’interins docent, la pot sol·licitar.

Aquí teniu els enllaços a la informació en qüestió:

I les dades de contacte:
Claudia Bernecker
Tel. 93 874 82 20