UAB Deutschstellen für 6 und für 2 Kreditpunkte

PLACES PER SUBSTITUTS / PROFESSORS ASSOCIATS UAB al Departament de Filologia Anglesa i Germanística de la UAB.
Si teniu interès a presentar-vos a una plaça per a substitucions o de professor associat al nostre departament, de cara al curs 2024/25, escriviu en els pròxims dies sisplau a:
Bernd F.W. Springer
Professor i coordinador de Filologia Alemanya

Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
Filologia Alemanya

Edifici B11,despatx 104, carrer de la Fortuna
Campus de la UAB · 08193 Bellaterra
Cerdanyola del Vallès · Barcelona · Spain

34 93 581 33 13
www.uab.cat
blogs.uab.cat/berndspringer/

Bernd F.W. Springer
Professor i coordinador de Filologia Alemanya

Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
Filologia Alemanya

Edifici B11,despatx 104, carrer de la Fortuna
Campus de la UAB · 08193 Bellaterra
Cerdanyola del Vallès · Barcelona · Spain

34 93 581 33 13
www.uab.cat
blogs.uab.cat/berndspringer/